Покана за публично обсъждане на проекта за бюджета за 2016г. на Община Перник.