Заповед относно местата за поставяне на агитационни материали за Избори 2015