Община Перник приключи работата по проект за създаване на нови възможности за пълноценна реализация и интеграция на служители с увреждания