Празнично честване на Националния празник на Република България 3 март