Община Перник удължава срока за подаване на документи от потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”