Община Перник ще кандидатства отново за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво