Обществено обсъждане на Проект на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи и аварийно възстановяване на територията на община Перник