В Благоевград се проведе дискусия, посветена на борбата срещу наркотиците