Първа копка на проект за изграждане на регионална система за управление на битови отпадъци