Започна цялостно техническо обследване на високото строителство в Перник