Над 5 400 молби за щети на жилищни сгради са постъпили в община Перник