Отпада изискването за данъчна оценка в документите, които подават перничани