Проект на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци /кучета и котки/ и ограничаване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Перник