НА 01.03.2012 г. ЗАПОЧВА СЪБИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2012 ГОДИНА