Проблемите със сметоизвозването в Перник са разрешени