Сключен бе договор за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за ВиК мрежата и ПСОВ