Изтича срокът за плащане на местните данъци и такси