Перник представя България на XXX-та конференция на…