Отчитат резултатите от акцията срущу наркомани в училищата