Бюджет

Бюджет 2021 

Решение № 422 от 11.02.2021г.

Приложения към решение №422 от 11.02.2021г.

Бюджет 2020

Приложения към Бюджет 2020

Решение №121 от 05.03.2020г.

ПРОЕКТ! Бюджет 2020 г. – Приходи за делегирани държавни дейности

ПРОЕКТ! Бюджет 2020 г. – Местни приходи

ПРОЕКТ! Бюджет 2020 – Държавни разходи

ПРОЕКТ! Бюджет 2020 г. – Разходи държавни дейности – дофинансирани от общински приходи

ПРОЕКТ! Бюджет 2020 – Разходи общински дейности

ПРОЕКТ! Разчет на приходите по Бюджет 2020 г.

ПРОЕКТ! Разходи по функции – Бюджет 2020 г.

ПРОЕКТ! Поименен списък на капиталовите разходи за 2020 г.

Бюджет 2019

Бюджет 2019г. – Приходи

Бюджет 2019г. – Разходи по функции

Бюджет 2019г. – Капиталови разходи

Бюджет 2019г. – Разчети за ЕС

Самостоятелни бюджети 2019г.

Справка за преходен остътък за 2018г.

Бюджет 2018

Бюджет 2018 – Приходи

Бюджет 2018 – Разходи по функции

Капиталови разходи 2018

Разчет за сметките за средства от ЕС

Бюджет 2018 – Самостoятелни бюджети

Бюджет 2018 – Преходен остатък

Бюджет 2018 – Тригодишна прогноза

Бюджет 2017

Бюджет 2017 – Приходи

Бюджет 2017 – разходи по функции

Бюджет 2017 – разходи по второстеренни разпоредители

Капиталови разходи 2017

Разчет за сметките за средства от ЕС

Списък на второстепенните разпоредители с бюджети в Община Перник

Бюджет 2016

Бюджет 2016 – Приходи

Бюджет 2016 – разходи по функции

Бюджет 2016 – разходи по второстеренни разпоредители

Капиталови разходи 2016

Разчет за сметките за средства от ЕС

Бюджет 2015

Бюджет 2015 – Приходи

Бюджет 2015 – разходи по функции

Бюджет 2015 – разходи по второстеренни разпоредители

Капиталови разходи 2015

Разчет за сметките за средства от ЕС

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2021 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2021 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021г

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2021г.

 

Годишен отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2020

Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.януари 2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за м. февруари 2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.март 2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.април 2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.май 2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.юни 2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.юли 2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.август 2020 г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020г

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020г

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2020

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Годишен отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.януари 2019 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.февруари 2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.януари – м.март 2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.април 2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.май 2019 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. юни 2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.юли 2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета зам.август 2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.септември 2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.октомври 2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.ноември 2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12. 2019 г.

Годишен отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2018

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.януари 2018

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. февруари 2018

 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към м.март 2018

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. април 2018 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.юли 2018 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. август 2018

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към м. септември 2018

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.октомври 2018

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към м. декември 2018

Годишен отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.януари 2017 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. февруари 2017 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към м. март 2017 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.април 2017 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. май 2017

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към м. юни 2017 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.септември 2017 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. октомври 2017 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. ноември 2017 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 

Годишен отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.януари 2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. февруари 2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.март 2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.април 2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.май 2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.юни 2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.юли 2016

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.август 2016

 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016