ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА

ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА

Разкрити са 40 кабинета в училища и заведения.В тях се осъществява медицинско обслужване за оказване на първа медицинска помощ и дейности по профилактика и промоция на здравето.

Здравните услуги в Община Перник се осъществяват и от общински търговски дружества –ДКЦ- I –ЕООД, ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР-ЕООД, МЕДИКОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ.������ � Svejo