СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ
Местност “Голо бърдо”, пощ.код 2307
тел. 0884 99 96 38,
E-mail:sbalbb_pernik@mail.bg

Болницата за белодробни болести изпълнява високоспециализирани диагностични дейностипо договор с РЗОК, като фибробронхоскопия.������ � Svejo