РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ПЕРНИК
ул. „Миньор“ №15 , тел. 076/601881

РЗИ осъществява държавната здравна политика на територията на област Перник.
Регистрирани са амбулатории за първична медицинска помощ, специализирана медицинска помощ, медицински центрове, лаборатории, аптеки.

Изградената здравна система покрива територията на цялата община. Във връзка с провеждащата се реформа в здравеопазването на територията на общината са утвърдени 61 общопрактикуващи лекарски практики и 68 специализирани, 69 стоматологични практики, в т.ч. 12 специализирани.

Уебсайт: www.rzi-pernik.com������ � Svejo