МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ЕООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ЕООД
кв. „Ралица“, ул. „Протожерица“ 102
тел. 076/604-401, факс 076/604-412
E-mail:MDPLRPERNIK@abv.bg

Болницата е приемник на разкрития през 1951 г. профилакториум на миньорите. Днес разполага със 120 легла и 4 отделения – неврологично, травматологично, вътрешно и физиотерапевтично.������ � Svejo