МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ – АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ – АД
ул. „Брезник“ 1 , тел. 076/60-13-60

Разполага с 310 легла. Обособени са 17 стационарни отделения (терапевтично, хирургично, травматологично, урологично, инфекциозно, педиатрично, офталмологично, ото-ринологично, психиатрично, неврологично, дермато-венерологично, реанимационно, родилно, гинекологично, неонаталогично, патологична бременност, хемодиализа). Диагностично-консултативен блок – 9 отделения.

Акредитация – 4 звезди за тригодишен период. Болницата работи по договор с Районната здравноосигурителна каса.������ � Svejo