ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА

ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА
кв. „Табана“, ул. „Косово поле“ 2, тел. 076/604932

Разполага с 55 места. Приемат се деца с повишен медико-социален риск до 3-годишна възраст за продължително медицинско наблюдение, диагностика, лечение, рехабилитация, възпитание, обучение и подготовка за интеграция в семейството и обществото. Приемат се и деца на родители, страдащи от тежки хронически и психични заболявания, деца, чиито родители са дали писмено съгласие за осиновяване, както и намерени, подхвърлени или изоставени деца.������ � Svejo