ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
ул. „Брезник“ 2

Центърът е обособен от 1.10.1985 г. Има разкрити филиали в Трън, Брезник, Радомир, Земен. Структури:

  • 5 филиали, разположени на територията на областта;
  • Спешно приемно отделение;
  • 4 спешно приемни сектори;

Общ брой екипи – 8, плюс 1 транспортен: два реанимационни екипа, 4 лекарски екипи за бърза помощ, 2 детски екипи за бърза помощ и един транспортен екип.������ � Svejo