Започна изграждането на Главен колектор І по Проект „Канализация на град Перник

Започна изграждането на Главен колектор І от РШ 49 до РШ1, в изпълнение на проект „Канализация на град Перник”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.

Това е последният етап от строително-ремонтните дейности по проекта. Трасето обхваща участъка от кръстовището на ул. „Младен Стоянов” и ул. „Ю. Гагарин” в кв. „Мошино”, по ул. „Благой Гебрев” пред кметство „Изток”, от кръстовището на ул. „Ленински проспект” и ул. „Благой Гебрев” през парковата зона, сервитута на р. Струма до ЖП-спирка Църква и по ул. Петър Пенчев” до ул. „Владайско въстание”.

Община Перник и изпълнителите „Обединение ГБС – кв. Калкас” разчитат на разбирането и търпението от страна на живущите в тези райони за времето на извършване на строителните дейности.
С изграждането на този участък от Главен колектор І, в канализационната мрежа на град Перник ще бъдат включени допълнително новоизградените обекти във непрекъснато разширяващите се жилищни комплекси в източната част на града – „Изток”, „Мошино”,”Църква”.

Работата по изграждането на колектора ще приключи за 5 месеца – до декември 2010 г.������ � Svejo