Янакиева отчете Проект „Канализация на град Перник“

Над 41 000 души от кварталите „Калкас“, „Васил Левски“, „Изток“ и „Църква“ ще се ползват от новата канализация и колектор. Гаранционният срок на съоръжението е 18 години.

Кметът Янакиева тържествено предаде пълната документация по проекта на директорката на ВиК Искра Златанова, която от днес ще стопанисва обекта.

Проектът е финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Стойността на новоизградените канализации е 30 749 565,11 лв. от ОПОС 2007-2013 г.“, в т. ч. от Кохезионния фонд – 24 442 829,31 лв., от държавния бюджет – 6 109 938,59 лв., от община Перник 196 797,22 лв.

В изпълнение на проекта е построена общо канализационна мрежа – 26, 6 км. За кв. „Калкас“ и кв. „В. Левски“ изградената канализация е 22,6 км. Дължината на Главен колектор І е 4 км.

Янакиева благодари на всички, работещи по проекта и каза, че Общината ще кандидатства за следващ проект по оперативна програма за канализация на кв. Бела вода и кв. Рудничар.������ � Svejo