Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Във връзка с изпълнението на проект „Възстановяване на изоставени индустриални зони – ReTinA” по Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 година по цел „Европейско териториално сътрудничество”, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/ бе проведена Втора транснационална среща в периода 19-21 май 2010 г., в партньора Ферара, Италия.

На срещата взеха участие представителите на партньора Перник, България – инж. Иван Искренов – ръководител на проект, Мила Кръстева – комуникационен мениджър и координатор и док. Юлия Спиридонова – консултант.

Бяха проведени Втора среща на Управителния съвет, Втора среща на Координационния и Комуникационен съвет и първи срещи на трите групи за действие – „Финансови въпроси и собственост”, „Градска и околна среда” и „Марка, качество имидж”. Община Перник взе участие в две от трите групи за действие – „Градска и околна среда” и „Марка, качество имидж”.

На срещите бяха обсъдени:

  • Изпълнението на дейностите през първия и втория отчетен период;
  • Дейностите свързани с промотирането и сайта на проекта;
  • Резултатите от всички „Регионални казуси”;
  • Финансов мениджмънт, финансовите проблеми и начините за разрешаването им;
  • Основни дейности през третия отчетен период.

Особено внимание беше отделено на Резултатите от всички „Регионални казуси”. Всеки Регионален казуси съдържа три компонента:

  • I Политическа система, икономическа система, Демография на пазара на труда и Основни текущи проекти на Община Перник;
  • II Детайлна информация за трите групи за действие – „Финансови въпроси и собственост”, „Градска и околна среда” и „Марка, качество имидж”;
  • III Възможности и начини за включване и привличане на заинтересовани страни и възможности за партньорства и споразумения.

На база на обобщените резултати от всички „Регионални казуси” Университета в Марибор, Словения ще разработи Транснационална методология за възстановяване на индустриални зони в Югоизточна Европа и Инвестиционен план. Партньора Ферара, Италия пък ще разработи 10 варианта за привличане на всички заинтересовани страни и инвеститори относно процесите на възстановяване на индустриални зони в Югоизточна Европа.

България, в лицето на община Перник беше отличена като най-коректен партньор изпълняващ дейностите си в срок и изпращащ винаги навреме изискуемата се от Партньора Лидер информация.

Вашият коментар