Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

За периода 27- 31 март, в Кошице, Словакия, беше проведена транснационална работна среща на партньорите, трета среща на Координационната група и Управителния комитет и работна среща на работна група за действие – „Градска и околна среда”, по проект за транснационално сътрудничество – „Възстановяване на традиционни индустриални зони в Югоизточна Европа” Retina.

Беше взето участие конференция и Регионален Инвеститорски базар в хотел „Хилтън” в Кошице.

България беше посочена като най-коректен партньор изпращащ навременно изискуемата се информация и трети по усвояемост на финансовите средствата

Беше проведена трета среща на Управителния комитет. Проведена беше индивидуална среща, свързана с уточняване на предстоящата среща в гр. Перник /края на септември 2011 г./

Бяха обсъдени:

  • Осъществените дейности от началото на проекта до настоящия момент;
  • Финансовия мениджмънт;
  • Резултатите от Регионалните изследвания;
  • Промоционалните дейности и сайта на проекта ;
  • Проблеми свързани с националните съфинансирания

Беше взето активно участие в работна група за действие – „Градска и околна среда”, като беше направена презентация за сегашното състояние, проблеми и решения за възстановяване на индустриални зона „Стомана” в гр. Перник. Единствено партньора Перник е направил Подробен Устройствен План на индустриалната зона на своята територия и е изградил модел за Публично-частно партньорство между Община Перник и фирмите разположени в индустриалната зона.

Вашият коментар