Телефонен указатаел

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
КОД ЗА ПЕРНИК – 076, НОМЕР НА ЦЕНТРАЛАТА 684������ � Svejo