Сурвакари


“Мечкарска група” , НЧ „Св. Паисий Хилендарски – 1927г.”, с. Кралев дол
Сурвакари НЧ “Пробуда-1932г.“, кв.Бела вода
Сурвакарска група – НЧ “ П. К. Яворов 1926г.“ С. Мещица
Сурвакарска група – НЧ “Просвета-1909г“, гр.Батановци
Сурвакарска група – НЧ “’Христо Ботев – 1940г.“ с. Ярджиловци
Сурвакарска група – НЧ “Христо Ботев – 1961г.“ с. Люлин
Сурвакарска група – НЧ“Пробуда-1922г.“ с. Драгичево
Сурвакарска група- НЧ “Люлински изгрев – 1903г.“ с . Големо Бучино
Сурвакарска група при НЧ „ Наука 1967г.” с. Черна гора
Сурварска група “Китка“ – НЧ “Отец Паисий – 1928г.“ с. Витановци
ГРУПА ЗА НАРОДНИ ОБИЧАИ – НЧ „ПРОБУДА-1937 Г” С. КЛАДНИЦА
Група за обреди и обичаи – НЧ “Л’лински изгрев -1903г.“ с Големо Бучино
Детска фолклорна група за народни обичаи – “НЧ Чичо Стоян – 1927“, с.Дивотино
Детски клуб за приемане на обичаи и традиции – НЧ “Отец Паисий – 1928“ с. Витановци
Женски клуб за предаване на обичаи и традиции – НЧ “Отец Паисий – 1928г.“ с. Витановци
Клуб “Народната памет разказва“ – НЧ“Пробуда-1935г.“, кв. Бела вода
Клуб “Традиция и съвременност“ – НЧ “ П. К. Яворов 1926г.“ С. Мещица
Коледарска група – НЧ “Христо Ботев 1961г.“ с. Люлин
Лазарки – НЧ “Христо Ботев 1961г.“ – с.Люлин
Фолклорна група за детски игри и обичаи – НЧ „Пробуда-1935г.” гр. Перник, кв. Бела вода
Фолклорна група за народни обичаи – НЧ „Пробуда-1935г.” гр. Перник, кв. Бела вода
Фолклорна група за обичаи – НЧ “Христо Ботев – 1940г“ с.Ярджиловци������ � Svejo