Стефан Иванов Георгиев

Стефан Иванов Георгиев

роден на 07.02.1975година в Град София

Европейски първенства:1995-3място,96-2място,97-3място,

98-1място,2002-2място,2003-2място,2005-3място и 2008-3място.

Световни първенства:1997-1място,2001-3място,2002-3място.������ � Svejo