Спорт

СВЕТОВЕН ДЕН НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 2019

Анкета: Проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Регистър на спортните клубове в Община Перник

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОТБОРИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧЕНИЧЕСКИ СЪСТЕЗАНИЯ 2017/2018 Г.

Нормативна база:

Закон за физическото възпитание и спорта

Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Наредба за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри

Контакти:

     Име    Телефон / Е-mail     Длъжност
Йордан Стойнев Павлов 076 684250 / y.pavlov@pernik.bg Ресорен Заместник-кмет
Марианна Борисова Асенова 076 684224 / 0885 939349 / m.assenova@pernik.bg Началник отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности“
Десислава Людмилова Стойова 076 684205 / 0888 470023 / d_stoyova_sport@abv.bg Главен експерт

„Спорт“
Svejo