Спорт

 

Анкета: Проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Регистър на спортните клубове в Община Перник

 

Нормативна база:

Закон за физическото възпитание и спорта

Правилник за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Наредба за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри

Контакти:

ИмеТелефон / Е-mailДлъжност
Йордан Стойнев Павлов076 684250 / y.pavlov@pernik.bgРесорен Заместик-кмет
Марианна Борисова Асенова076 684224 / 0885 939349 / m.assenova@pernik.bgНачалник отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности“
Десислава Людмилова Стойова076 684205 / 0888 470023 / d_stoyova_sport@abv.bgГлавен експерт „Спорт“
Svejo