Съобщения

Покана до политическите партии на 12.03.2017 г.  за  състав на ПСИК.  Тук може да видите пълния текст на поканата – линк

Съобщение за гласуване по настоящ адрес

Съобщение за гласуване по настоящ адрес за избиратели с трайни увреждания. Заявление за подвижна кутия може да изтеглите от тук – линк

Покана за консултации с политическите партии на 15.02.2017 г.  Тук може да видите пълния текст на поканата – линк������ � Svejo