Сметосъбиране, сметоизвозване и почистване при летни и зимни условия /вкл. снегопочистване/

МОРФОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК:

Встъпителен анализ

Междинен анализ

Информация и райони на фирмите изпълнители:

ДЗЗД ПЕРНИК КОМУНАЛ

АБС – ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ДЛВ ЕООД

Графици:

Юни 2018

График за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Перник Юни 2018

Май 2018

График за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Перник Май 2018

Април 2018

График за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Перник Април 2018

Февруари 2018

График за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Перник Февруари 2018

Януари 2018 

График за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Перник Януари 2018

Декември 2017

График за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Перник Декември 2017

Ноември 2017

График за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Перник Ноември 2017

Октомври 2017

График за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Перник Октомври 2017

Юни 2017

График за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Перник Юни 2017

Май 2017

График за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Перник Май 2017

Април 2017

График за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Перник Април 2017

Март 2017

График за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Перник Март 2017

Февруари 2017

График за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Перник Февруари 2017

 ������ � Svejo