Проект „Създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Перник“

Plakat

Съобщение

ПРОЕКТ НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ
Svejo