Проект „Системи за управление на отпадъците – споделен опит и добри практики в трансграничния регион“

razdelno

Информация за проекта

Предпроектно проучване

Анализ на услугите събиране и транспортиране на отпадъци в град Ниш
Svejo