Проект „Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото”

proekt-efect

Информация за проекта

Приключва проект „Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото”
Svejo