Проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ – социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Перник”

 

Финализираха проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ“

Подбор на персонал – работник ремонтни дейности в сферата на озеленяването и благоустройството в Социално предприятие за озеленяване и благоустройство „ФЛОР” 

pokana45075

Решение на комисията за подбор на кандидатите за персонал на СП ”Флор”, съгласно Заповед № 12/07.01.2013г.

Списък на ддопуснатите и недопуснатите кандидати до ІІ-ри етап- интервю за длъжност „АДМИНИСТРАТОР“ на СП“ФЛОР“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до ІІ-ри етап- интервю за длъжност „УПРАВИТЕЛ“ на СП“ФЛОР“

КОНКУРС за избор на длъжностите „УПРАВИТЕЛ“ и „АДМИНИСТРАТОР“ на СП «ФЛОР»-гр.Перник

Списък на допуснатите кандидати до ІІ-ри етап – интервю за Длъжност „УПРАВИТЕЛ“ на СП “ФЛОР“

Конкурс за управител на СП „ФЛОР“

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ОЗЕЛЕНИТЕЛИ, ОБЩИ РАБОТНИЦИ И РАБОТНИЦИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ДО І І-РИ ЕТАП

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОЗЕЛЕНИТЕЛИ, ОБЩИ РАБОТНИЦИ И РАБОТНИЦИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ДО І І-РИ ЕТАП

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ДО І І-РИ ЕТАП

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ДО ІІ-РИ ЕТАП

Р Е Ш Е Н И Е на комисията за подбор на кандидатите за персонал на СП ”Флор”, съгласно Заповед № 1137 / 18.07.2012г.

КОНКУРС за избор на длъжността УПРАВИТЕЛ на СП «ФЛОР»-гр.Перник

Обява за подбор на персонал за „ФЛОР” – гр. Перник

Община Перник стартира изпълнението на проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ – социално предприятие за озеленяване и благоустройство”

Проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ – социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Перник”

Информация за проекта

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.02-0042-C0001 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ – социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Перник”

http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

http://ophrd.government.bg/

Фотогалерия – СП “ФЛОР“

01042013125 01042013131 01042013142 29032013115 01042013126000 снимка0146 снимка0154 Снимка0641 Снимка0712 Снимка0719 Снимка0926 Снимка0934 Снимка0952 0001 0006 0007 0011 0013 0016 0018 0023 0026 (2) 0032 0028 0073 0075 0077 0078 0080

 ������ � Svejo