BG16M1OP002-5.002-0002 -„Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021“

Покана за пресконференция по проект „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021“������ � Svejo