Продължава работата по Проект „Канализация на град Перник

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ „КАНАЛИЗАЦИЯ НА ГРАД ПЕРНИК“

Община Перник продължава работата по проект «Канализация на град Перник», финансиран от Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.» чрез Кохезионния фонд, договор за безвъзмездна финансова помощ №58111-С105-296 от 15 декември 2008 г.

При изпълнение на дейностите по проекта вече напълно са завършени и възстановени следните обекти с плътна настилка : ул. „Нов живот” /Профил 29/, от РШ 1 до РШ 10; ул. „Колуница” в участъка от ул. „Захари Зограф” до ул. „Победа”, от РШ 5 до РШ 10; ул. „Металик” в участъка между ул. „Младост” и ул. „Колуница”, от РШ 6 до РШ 7; ул. „Победа” в участъка между ул. „Голо бърдо” и ул. „Горицвет”, от РШ 4 до РШ 6.

В момента се извършват довършителни работи, които трябва да приключат до 1 юни 2010 г. на улиците „Манастирски път”; ул. „Металик” в участъка между ул. „Голо бърдо” и ул. „Горицвет”; ул. „Бели кладенци” в участъка между ул. „Младост” и ул. “Колуница”; ул. „Калина” в кв. „Васил Левски” между РШ4 и до РШ8; ул. „Колуница” в участъка от ул. „Арчар” до ул. „Захари Зограф”; ул. „Захари Зограф” в участъка от обръщалото на автобусите в центъра до края на улицата (до №110).

Предстои доизграждането на Главен колектор І в участъка от ревизионна шахта 49 до РШ 1 – кв. „Мошино” до кв. „Църква”. Строително монтажните работи ще бъдат извършвани от кръстовището на кв. „Мошино”, пред Кметство „Изток” по ул. „Благой Гебрев” до тролейбусното депо в кв. „Църква” и трябва да приключи до октомври месец на 2010 г.������ � Svejo