Приключва изпълнението на строително-монтажните работи по Проект „Канализация на град Перник“������ � Svejo