Прессъобщение по Проект „Канализация на град Перник“

ДИПЛЯНА – 1

ДИПЛЯНА – 2

На финалния етап са строително-монтажните работи в кв. „Калкас” и кв. „Васил Левски” по проект „Канализация на гр. Перник”. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Предстои заустването на главен клон VІІ в Главен колектор І – кв. «Димова махала», с което двата квартала ще имат вече функционираща канализационна мрежа.

На нови асфалтирани улици се радват жителите на кв. «Калкас». Много от тях са с нова асфалтова настилка, възстановена след изграждане на канализацията. В момента се асфалтира улица «Захари Зограф». С това този етап от работата по проекта приключва.������ � Svejo