Подписаха договор за проектиране и строитество на завод за сепариране и компостиране

Кметът на община Перник Росица Янакиева и представители на Консорциум „Кракра” подписаха договора за проектиране и строителство на завод за сепариране и компостиране по Проект  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник”. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Водеща организация е община Перник. Стойността на подписания договор е 5 210 596 лв. без ДДС със срок за изпълнение 7 месеца.������ � Svejo