ЗАПОВЕД ЗА ОТМЯНА на насрочени за 25.03.2020г. и 01.04.2020г. тръжни процедури с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост


З А П О В Е Д

№ 367

гр. Перник, 19.03.2020 г.

            На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България по повод COVID-19 и Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и насрочени за 25.03.2020г. и 01.04.2020г. тръжни процедури с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

О Т Л А Г А М :

            Насрочените със Заповед № 293 /06.03.2020г. дати на търгове  с тайно наддаване за 25.03.2020г. от 09:30ч.  и 01.04.2020г. от 09:30ч., за отдаване под наем на обекти общинска собственост.

         Провеждането на търга се отлага до второ нареждане, като новите дата и час ще бъдат обявени допълнително.

         Заповедта да се публикува в местен ежедневник и в интернет страницата на Община Перник.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стефан Кръстев – Заместник Кмет.

КМЕТ  НА  ОБЩИНА  ПЕРНИК: /П/

                                               /Станислав Владимиров/Добави в Svejo

 116 преглеждания