Заповед: Въвеждане на временна организация на движение в гр.Перник по ул.,,Владайско въстание” във връзка с Обект: ,,Изготвяне на инвестиционен проект за допълнително водоснабдяване и канализация на с. Драгичево Община Перник” и Подобект: Битов канализационен колектор на с.Драгичево и свръзването му с главния колектор намиращ се на ул.,,Владайско въстание”
Добави в Svejo

 224 преглеждания