Заповед № 972 от 13/06/2019 г. на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, ал. 2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.23, чл.24 и гл. ІХ от Наредба № 8 за общинското имущество на територията на Община Перник, решение № 1195 от 30.05.2019г. на Общински съвет – Перник


ЗаповедДобави в Svejo

 310 преглеждания