ЗАПОВЕД № 903/23.06.2020г. Относно: Изпълнение на строително монтажни работи (СМР) на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на Община Перник по четири обособени позиции за обособена позиция №4 „Реконструкция на главен клон II по ул. „Младен Стоянов“ и водопроводната мрежа на квартал „Изток“, град Перник по Договор №24/18.02.2020 година.


З А П О В Е Д

№ 903/23.06.2020г.

гр.Перник

 

                 На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.3 ал.2 т.1 от наредба № 6 „За организацията на движението на територията на община Перник“ и писмо №20/СЛУ-1777-8 от 28.05.2020 г. от фирма „ГЕЛАК“ ООД( град София, 1407, бул. „Люба Величкова“, №24

 

 

Относно: Изпълнение на строително монтажни работи (СМР) на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на Община Перник по четири обособени позиции за обособена позиция №4 „Реконструкция на главен клон II по ул. „Младен Стоянов“ и водопроводната мрежа на квартал „Изток“, град Перник по Договор №24/18.02.2020 година.

                                          

 

                                                               Н А Р Е Ж Д А М

 

  1. Да се ограничи движението по бул. „Юрий Гагарин“ и в двете платна за движение в района на кръстовището с улица „Младен Стоянов“ считано от 06.2020 година до приключване на СМР.
  2. Спрямо нуждите да се забрани изцяло движението в платното, в което се извършват СМР, а движението да бъде пренасочвано двупосочно в другото пътно платно.
  3. Изпълнителят на ремонтните дейности „ГЕЛАК“ ООД              

да постави необходимите стандартизирани пътни знаци, съобразени с проекта и изискванията на наредба №3 от 2010 година.

  1. Отговорно лице за поставянето на знаците по ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО по улица „Юрий Гагарин“ е инж. Георги Гелов (телефон 0888540530)
  2. След завършване на ремонтните дейности по бул. „Юрий Гагарин“ в района на кръстовището с улица „Младен Стоянов“, следва да бъдат премахнати знаците от временната организация на движението съгласно проекта.
  3. Да се уведомят гражданите и транспортните фирми за променените пътни условия и временната организация на движението.
  4. Да се организират дежурства от ОД на МВР- град Перник подпомагащи евентуални затруднения в придвижването.

 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Общински инспекторат

 

Препис от заповедта да се връчи на ОД на МВР – град Перник, РСПБЗН град Перник, ООСКТТЗ при община Перник, фирма „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

ЗА КМЕТ

Инж. МИРОСЛАВ СТОИЦЕВ

Съгласно заповед №331/12.03.2020

 Добави в Svejo

 104 преглеждания